Protokollen i original, tydda och renskrivna

I boken Hammarö sockenstämma 1708-1746 finns bland annat samtliga protokoll för stämman under denna tid. Boken inleds med en översikt över sockenstämmans roll i Sverige. Därefter följer exempel och kommentarer till hur ärenden behandlades i Hammarö socken. På "Resurssidan" uppe t.h. kan du klicka dig fram direkt till alla protokollen som ligger i en sökbar pdf-fil! Du måste dock ha lösenord för detta, vilket du får om du köper boken (se nedan!)

På resurssidan finns också instuderingsfrågor (under bearbetning) till boken.

Lösenord för vissa delar

För att nå protokollen och frågorna på resurssidan krävs lösenord vilket du får vid köp av boken. Fyll i formuläret på sidan ""Kontakta oss" så skickar jag det till dig!

Hammarö kyrka